Juga mene Milyo ek naav yeshu Naav // जुगा मेने मिल्यो एक नाव जीसस गामीत गीत

जुगा मेने मिल्यो एक नाव  येशु नाव  - जीसस गामीत गीत 

Juga mene Milyo ek naav yeshu Naav Jesus Gamit song Lyrics


Juga mene Milyo ek naav yeshu Naav Tarane Melehe Tya Navume

Juga mene Milyo ek naav yeshu Naav 
Tarane Melehe Tya Navume

Doga Doga Dogulya , Firi Dev Naha Milyo

જુગા મેને મિલ્યો , 
એક નાવ ઈસુ નાવ 
તારણે મિલેહે , ત્યા નાવુમે 
x2

એક દિહી ઈસુ દેવ , ક્રૂસાવે મિલ્યો ,
તો પાપુહુ ખાતોરે , જીવ દેદો આખ્યો  - x2
કબૂલે આય વેઅયો ,મોના કી ,ઇસુલ માયુય 
જીવન દેદોહો , આખો હોપી - x2 

ઈસુ ઓજે દેવ કોબલીન , બાપ્તિસમો લેદો ,
પવિત્ર આત્મા દ્વારા , શાંતિ માન મિલી - x2
મા સાક્ષી દાને રોજે , રોજે માને 
આનંદ આનંદ ખુબ લાગે  - x2

રોજે મા ક્રુસે , ખાંદાવે લિને ,
આથુમે બાઈબલ લીને , ગાવે ગાવે ચાલુહું - x2
ઈસુ ઓજે ખેરો જીવતો , દેવા આખા 
નવાઈ નવાઈ ખુબ લાગે - x2 
Juga mene Milyo ek naav yeshu Naav Jesus Gamit song Lyrics

///////////////////