Aay To Stuti Kohi Dine Rat, Kahaka Tu ma dev hey Gamit Jesus song - JESUS SONGS 4 U

Aay To Stuti Kohi Dine Rat, Kahaka Tu ma dev hey Gamit Jesus song
Aay To Stuti Kohi Dine Rat, Kahaka Tu ma dev hey 

Gamit Jesus song /
आय तो स्तुति कोही दिहीने रात जीसस सॉन्ग Aay To Stuti Kohi Dine Rat,

 Kahaka Tu ma dev hey 

Isu tu ma prabhu hey , 
isu tu ma aaboho hey 


આય તો સ્તુતિ કોહિ દિન - રાત ,
કાહાકા તું મા દેવ હેય - x2

ઈસુ તું મા પ્રભુ હેય ,
ઈસુ તું મા આબોહો હેય - x2

ઈસુ તું મા મુક્તિદાતા હેય , 
ઈસુ તું મા શાંતિદાતા હેય -x2

ઈસુ તું મા તારનારો હેય , 
ઈસુ તું મા બચાવનારો હેય - x 2

ઈસુ તું મા સહારો હેય , 
ઈસુ તું મા જીવન હેય - x2

આય તો સ્તુતિ કોહિ દિન - રાત ,
કાહાકા તું મા દેવ હેય - x2Aay To Stuti Kohi Dine Rat, Kahaka Tu ma dev hey  Gamit Jesus song

Aay To Stuti Kohi Dine Rat, Kahaka Tu ma dev hey 

Gamit Jesus song