Dhanyovad dey ne deva to aagela // धन्यवाद देयने देवा तो आगेला जीसस गामीत गीत - Christian Song's Lyrics

Masih song lyrics, 2020 New Songs , Worship Songs

Dhanyovad dey ne deva to aagela // धन्यवाद देयने देवा तो आगेला जीसस गामीत गीत

धन्यवाद देयने देवा तो आगेला  जीसस गामीत गीत 

Dhanyovad dey ne deva to aagela - Jesus Gamit Song Lyrics


Dhanyovad dey ne deva to aagela 

Git Aakhine Aama Stuti Kotehe
Rajaha Bhi Raja Tu Heto
Prabhuhu Bhi Prabhu Tu Heto

ધન્યવાદ દેયને દેવા તો આગેલા ,
ગીત આખીને આમા સ્તુતિ કોઅતે હેં 
રાજાહા ભી રાજા તું હતો 
પ્રભુહુ ભી પ્રભુ તું હતો 
x2

ઈસરાયેલ લોકાહાલ વાચાડી લેદે ,
મિસરી લોકાહાલ ડુબાડી દેને   -x2  

સુંદર નાવા દરવાજા હી , 
લંગડા માહાલ તુંયે ચાલતા કોઅયા - x2

શૈતાના આથામાંને સોડાવી લેદે ,
નરકા આગિ માને વાચાડી લેદે - x2Dhanyovad dey ne deva to aagela - Jesus Gamit Song Lyrics