Ee Duniya banavanaro // ई दुनिया बनावनारो जीसस गामीत गीत - Christian New Hindi Songs Lyrics

Christian New Hindi Songs Lyrics

Download latest Android Application of Christian Hindi Songs Book

Now Available on Google Play Store


Click Here To Download Application

Ee Duniya banavanaro // ई दुनिया बनावनारो जीसस गामीत गीत

ई दुनिया बनावनारो जीसस गामीत गीत 

Ee Duniya banavanaro  jesus Gamit song Lyric

Ee Duniya banavanaro ,

                                  Ee Duniya banavanaro 

                          Aamehale La Isu Yenaro Hey
                          Aamehale La Isu Yenaro Hey

ઈ દુનિયા બનાવનારો - x2
આમહાલ લા ઈસુ યેનારો હેય - x2

આમે મોનામે ઈસુ , તું વોહતી કોઅજે ,
તોઓ ચોખ્ખા લોયાકે , મોને ચોખ્ખો કોજે 
તોઓ વચન પાળા માને -x2
શક્તિ માને તું દેજે.......  

આમે સાંભાળ કોઓનારો , ઈસુ તું જે હેતો ,
તોઓ પોયરાહાલ તું , નાય છોડનારો 
તારણ દેનારો ઈસુ  - x2
તારણ માને તું દેજે........ 

તન મન ધન દિઈને , ઈસુ ભક્તિ કોએતે 
તોવે મીળી આપાહાલ હોર્ગયા સુખે 
શાંતિ દેનારો ઈસુ - x2

શાંતિ માને તું દેજે  ..........

Ee Duniya banavanaro  jesus Gamit song Lyric