Yeshu Deva ma Prathana vonay leje .// इसु देवा माँ प्रार्थना वोनाय लेजे जीसस गामीत गीत

इसु देवा माँ प्रार्थना वोनाय लेजे जीसस गामीत गीत 

Yeshu Deva ma Prathana vonay leje - jesus gamit song Lyrics


Isu deva ma prathana vonay lejeaathe jodine prathana kohu

kharo tan man prabhu tul dahu
taran isu deva ma prathana vonay leje
Isu deva ma prathana vonay leje
aathe jodine prathana kohu
kharo tan man prabhu tul dahu
taran isu deva ma prathana vonay leje

Yeshu Deva ma Prathana vonay leje - jesus gamit song Lyrics