Yeshuye aakhyo jivana divo // येशुए आख्या जीवना दिवो जीसस गामीत गीत

येशुए आख्या जीवना दिवो जीसस गामीत गीत 

Yeshuye aakhyo jivana divo - Jesus Gamit Song Lyrics

Yeshuy aakhyo jivana  divo, jivana divo aay heye

halelujah ... halelujah

Yeshuy aakhyo jivana  divo, 
jivana divo aay heye
halelujah ... halelujah

...............................................................................

यीशुए आखयो जीवना दिवो ,
जीवना दिवो आय हेये  x2 

हालेलुयाह ........  हालेलुयाह ........    x2 

दुनिया उजवाडो तुजे हेये 
त्या उजवाडा मांय आमा चालुहु 

यीशु आरी आमा स्तुति कोहुं 
नाय दुःख ता , नाय दुःख ता 

मा उजवाडो यीशु हेये 
त्या उजवाडामें आमा रोहुँ 

तो हेये येशू जीवना बाखे 
बुख्याहले देहे सहारो 


Yeshuye aakhyo jivana divo - Jesus Gamit Song Lyrics