Jivana Sukh Dukh Maay Jesus Gavit Song's Lyrics जीवना सुख दुःख माय जीसस सॉन्ग लिरिक्स - Christian New Hindi Songs Lyrics

Christian New Hindi Songs Lyrics

Download latest Android Application of Christian Hindi Songs Book

Now Available on Google Play Store


Click Here To Download Application

Jivana Sukh Dukh Maay Jesus Gavit Song's Lyrics जीवना सुख दुःख माय जीसस सॉन्ग लिरिक्स



Jivana Sukh Dukh Maay Jesus Gavit Song's Lyrics 

जीवना सुख दुःख माय जीसस सॉन्ग लिरिक्स 

///Jivana Sukh Dukh Maay Jesus Gavit Song's Lyrics 


Jivana sukh dukh may, rat andhari vati me 

man jiv Ekelo pade he

 juge dharti malik yeshu ji

ma saharo tuje haye 


જીવના  સુખ દુઃખ મેં ,
રાત અંધારી વાટી મેં
માં જીવ એકલો પડેહે
જુગે ધરતી માલિક યેશુજી
માં સહારો તુમ જે હાયે

રાત દીહી ચાલતા માને ,
ધાકે કેહેંડાજ નાય લાગે
સંકટ ધ્યાહામે માન ,
હિમ્મત પુરી પાડી દેતોહો 
x2

જુગે ધરતી માલિક યેશુજી
માં સહારો તુમ જે હાયે

કામકાજ કેઅતા માને ,
ધાકે કેહેંડાજ નાય લાગે
સદા માં આરી રેતહો ,
આનંદ ખુશી માને દેતોહો
x2

જુગે ધરતી માલિક યેશુજી
માં સહારો તુમ જે હાયે

સેવા કેઅતા માને ,
ધાકે કેહેંડાજ નાઈ લાગે
તો વચનાકે માને ,
મોઠી આશા માને દેતો હો
x2

જુગે ધરતી માલિક યેશુજી
માં સહારો તુમ જે હાયે


www.jesussongs4u.com
Jivana Sukh Dukh Maay Jesus Gavit Song's Lyrics