No title

ओ जीव प्रभूले मान रा ख्रिश्चियन गावित सॉन्ग


O Jiv Prabhule Mane Ra Gavit Christian Song Lyrics ,  

(Vijay Gavit)ओ जीव प्रभूले मान रा  ,
ओ जीव प्रभूले मान रा  ,

भूलहेमा त्या उपकार रा ,
भूलहेमा त्या उपकार - x2

पापहा माफ़ी लियेहे रा  ,
तन मन मा ताजो कोहे  - x2
भूलहेमा त्या उपकार रा ,
भूलहेमा त्या उपकार - x2

रोजे मा जीव वाचाडेहे ,

पुष्कळ आनंद देहे माने - x2
भूलहेमा त्या उपकार रा ,
भूलहेमा त्या उपकार - x2

दया कोरा आगला रोहे ,

क्रोधे कोना धीरो हाये - x2
भूलहेमा त्या उपकार रा ,
भूलहेमा त्या उपकार - x2

ओ जीव प्रभूले मान रा  ,

ओ जीव प्रभूले मान रा  ,

भूलहेमा त्या उपकार रा ,

भूलहेमा त्या उपकार


...............................................................................................................................

O Jiv Prabhule Mane Ra Gavit Christian Song , ओ जीव प्रभूले मान रा (Vijay Gavit)