Bible Deva Vachan Khajano Gavit Christian Song Lyrics - New Christian Song's Lyrics

Masih song lyrics, 2020 New Songs , Worship Songs

Bible Deva Vachan Khajano Gavit Christian Song Lyrics

Bible Deva Vachan Khajano (બાઇબલ દેવા વચન ખજાનો )Gavit Christian Song Lyrics


બાઇબલ દેવા વચન ખજાનો 
આવી જા જીવન ગોઠીઓ વોનાયા

મનમેં ઈસુવા ગોઠીયો માનારા
આવીજા જીવન ગોઠીયો વોનાયા

વિશ્વાસીયાહાલ  મિળી જાય શાંતિરા
આવીજા જીવન ગોઠીયો વોનાયા

દુખિયાહાલ મિળી જાય શાંતિરા
આવીજા જીવન ગોઠીયો વોનાયા

પાપ્યાહાલ મિળી જાય શાંતિરા
આવીજા જીવન ગોઠીયો વોનાયા

ઇસુ દેવ હોરગા કોળી રાજારા
આવીજા જીવન ગોઠીયો વોનાયા

માર્ગ સત્ય જીવન ઈસુરા
આવીજા જીવન ગોઠીયો વોનાયા