Duniyaa Banavnaro Christian Mavchi Song Lyrics - Christian New Hindi Songs Lyrics

Christian New Hindi Songs Lyrics

Download latest Android Application of Christian Hindi Songs Book

Now Available on Google Play Store


Click Here To Download Application

Duniyaa Banavnaro Christian Mavchi Song Lyrics


Duniyaa Banavnaro (દુનિયા બનાવનારો)Christian Mavchi Song Lyrics


દુનિયા બનાવનારો યેશુ તારનારો (2)
હોરગા સુખ દા આલો મા યેશુ રા 
હોરગા સુખ દા આલોરા 

રાતિ આંદારા મે ઉજવાડો બની ને ,
ખેરા મરગા મે ચાલાડી લેતો હો (2)
જીવના ખેરા મારગા મે ,
મા યીશુ રા તુ મા આરી રેજે રા (2)

દુનિયા બનાવનારો .........

મા જીવના યેશુ આધાર બનીને ,
શાંતિ આનંદ જીવના મે દેનારો  (2)
મા મોનુમેં તું રેજે માં યેશુ રા ,
તુ મા આરી રેજે રા (2)

દુનિયા બનાવનારો .........