Yeshu Ma Rakhvalo Hey (येशु मा रखवालो हेय) Gamit Christian Song Lyrics


Yeshu Ma Rakhvalo Hey (येशु मा रखवालो हेय

Gamit Christian Song Lyrics

येशु मा रखवालो हेय ,
तो रात दिहि आरी रोहेय। 

लिलुड्या वाड़ी मे चारा ली जाहेय  ,
शांत पांया जागे माने ली जाहेय। - (2)

येशु मा रखवालो हेय ,
तो रात दिहि आरी रोहेय।  - (2)
तो रात दिहि आरी रोहेय। 

जां केस जाहूं तो  , माया आरी रोहेय ,
उठता बोहता मान संभाली लेहे   - (2)

येशु मा रखवालो हेय ,
तो रात दिहि आरी रोहेय।  - (2)
तो रात दिहि आरी रोहेय। 

पोड़ी जांव तोवे उठाड़ी लेहे ,
थाकि जांव तोवे उसली लेहे  । - (2)

येशु मा रखवालो हेय ,
तो रात दिहि आरी रोहेय।  - (2)
तो रात दिहि आरी रोहेय। 

मोता खायी माने चालाडी लेहे 
शत्रु आथा माने बोचावी  लेहे । - (2)

येशु मा रखवालो हेय ,
तो रात दिहि आरी रोहेय।  - (2)
तो रात दिहि आरी रोहेय। 

Yeshu Ma Rakhvalo Hey (येशु मा रखवालो हेय

Gamit Christian Song Lyrics