Samarth Undel ( सामर्थ उंडेल ) - New Hindi Christian Song 2021 ( Carmel Community Church )

 Song Name  :  Samarth Undel सामर्थ उंडेल )SONG DETAILS : 

 • Vocals - Alan Koshy, Samuel Minj
 • Translation - Rev. Shepher Prabhakar
 • Acoustic Guitar - Alan Koshy
 • Electric Guitar - Samuel Minj
 • Bass Guitar - Shekhar Tigga
 • Drums - Libin Babu
 • Keyboard - Ajay Oraon
 • Music Programming - Samuel Minj
 • Cinematography & Video Editing - Meshach
 • Music Recording - Carmel Studio
 • Production - Carmel Community Church

 Song Link ( YouTube ) : Click Here  


Samarth Undel ( सामर्थ उंडेल ) - New Hindi Christian Song 2021

Samarth Undel ( सामर्थ उंडेल ) - Hindi Christian Song 2021

 Lyrics :


वोह है प्रभु और वोह राज्य कर्त्ता
वोह प्रभु
अंधकार में उसने ज्योति चमकाया ,
वोह प्रभु
उसके तुल्यो और कोई है ही नहीं
वोह प्रभु
उसको पुकारो वोह सामर्थ देता
वोह प्रभु
(x2)

अपनी सामर्थ दिखा , मुझको प्रभु ...
अपनी सामर्थ दिखा , मुझको प्रभु ...
(x2)
येशु ....

तेरा वचन है मेरी आशा ,
वोह प्रभु
अपनी सामर्थ से तू देता उद्धार
वोह प्रभु
हम तुझे ताकते क्रूस की और बढ़ते है
वोह प्रभु
हमे आत्मा जीतने का बल तू दे
वोह प्रभु
(x2)

अपनी सामर्थ उंडेल , मुझमें प्रभु ...
अपनी सामर्थ उंडेल , मुझमें प्रभु ...
(x2)
येशु ....Woh Hai Prabhu Aur Woh Rajya Karta,
Woh Prabhu
Andhakar Me Usne Jyoti Chamakaya,
Woh Prabhu
Uske Tulya Aur Koi Hai He Nahi,
Woh Prabhu
Usko Pukaro Woh Samarth Deta,
Woh Prabhu

Aapni Samarth Dikha Mujhko Prabhu
Aapni Samarth Dikha Mujhko Prabhu
(x2)
Yeshu.....

Tera Wachan Hai Meri Asha,
Woh Prabhu
Aapni Samarth Se Tu Deta Udhar,
Woh Prabhu
Hum Tujhe Takte Crus Ki Aur Badte Hai,
Woh Prabhu
Hume Aatma Jeetne Ka Bal Tu De,
Woh Prabhu

Aapni Samarth Undel Mujhme Prabhu
Aapni Samarth Undel Mujhme Prabhu
(x2)
Yeshu.....
Samarth Undel ( सामर्थ उंडेल ) - New Hindi Christian Song 2021